Møder

Referat fra møde d. 17/6-15

Referat fra møde i beboerrepræsentationen d. 17/6-15 er tilføjet under dokumenter. Referater fra årets øvrige møder vil blive tilføjet senere. Mødet omhandlede følgende: Oprettelse af hjemmeside. Sager til LLO. Arbejdslørdag d. 4/7-15.

Af webmaster, siden