Undermenuen Ejendommen og området indeholder informationer omkring ejendommens og områdets faciliteter. Herudover findes bebyggelsens husorden samt en beskrivelse af viceværtsfunktionen, Taurus samt DKE og Mainland. Herudover findes under punktet viceværten akutnumre.