Affald

Affald må kun henkastes i forsvarligt lukkede poser således, at skakt og affaldscontainer ikke bliver forurenet.

Barnevogne

Barnevogne må ikke stilles på trappeopgangsafsatserne.

Boremaskiner

Boremaskiner eller andet støjende værktøj må ikke benyttes mellem kl. 19.30 og kl. 08.00.

Cykler, kasser, pap mv.

Cykler skal stilles i cykelstativerne eller i cykelskurene. Cykler, kasser, pap, tørrestativer o.a. må ikke henstilles under trappen.

Fodboldspil

Fodboldspil og skateboarding i gården og porten er forbudt.

Grill

Det er ikke tilladt at grille på altaner og terrasser af hensyn til brandfare. I øvrigt grilles der under hensyntagen til de øvrige beboere.

Husdyrhold

Hunde skal føres i snor. Hvis man har hund eller kat, når man flytter ind, er det på dispensation fra Mainland ApS, og der er ikke tilladt at anskaffe et nyt, når det pågældende husdyr afgår ved døden, idet området skal være husdyrfrit.

Udkastning af brød til fugle må ikke ske på græsset og terrasserne.

Parkering og trafik

Al kørsel og parkering i gården er forbudt (fungerer som brandvej). Herfra er dog undtaget kørsel og parkering i forbindelse med til- og fraflytninger.

Støj

Musik eller anden støjende underholdning må aldrig være til gene for de øvrige beboere, ligesom støjende adfærd på trapperne ikke må forekomme.

Vaskemaskiner

Vaskemaskiner i lejlighederne må ikke benyttes mellem kl. 22.00 og kl. 06.00.

Vaskerier

Vaskerierne må ikke benyttes mellem kl. 22.00 og kl. 07.00.

Vaskerummene skal i nødvendigt omfang efter brugen fejes, maskinerne skal aftøres og filtrene i tørretumblerne skal renses. Maskinerne skal tømmes umiddelbart efter, at disse er færdige med programmet.

 

Vedtaget på beboermødet afholdt den 21. november 2012.

Beboerrepræsentationen for Blegkilde Allé 10-41.