Ejendomskomplekset Blegkilde Allé 10 – 41 administreres i det daglige af ejendomsfunktionær Søren Andersen. Søren står for den daglige drift og for ind- og fraflytninger. Jan har kontor i kælderen, Blegkilde Allé 28.Ved akutte sager (sager udenfor normal arbejdstid, 7-15) kan følgende kontaktes:

  • VVS – 40706650
  • EL – 98182255
  • Kloak – 98382600
Søren Andersen
Ejendomsfunktionær med ansvar for den daglige drift samt ind- og fraflytning.
Tlf. 51 23 16 19
sca@taurus.dk