Til beboere langs med Kridtsløjfen

I dag den 20. august er vi så småt startet op med de forbedrende arbejder for byggeriet af 49 boliger på ”Kalkskrænten”, skrænten op imod Sohngårdholmsvej. Byggeriet afsluttes den 1. december 2016

I perioden fra ca. 1. september og ca. 8 uger frem flytter vi en større mængde kridt op i Trappen. Der bliver en konstant daglig kørsel med lastbiler/dumpere på strækningen fra rundkørslen og til Trappen for enden af Kridtsløjfen.

Senere i september opstarter vi et byggeri af 92 boliger på område ”Overblikket”, som ligger nedenfor Bella Vista. Her fra bliver der en mindre kørsel til Trappen igennem hele byggeperioden. Byggeriet afsluttes medio 2017.

Der er vedlagt kortmateriale. (Findes her)

Med venlig hilsen

Karsten Westergaard

Projektchef

Opfølgning:

Børge (beboerrepræsentationen) har haft møde med Aalborg kommune omkring ovenstående udgravning og jordkørsel. Han skriver følgende:

Jeg har haft et møde med Aalborg Kommune, Miljøafdelingen vedrørende byggeriet dernede og har fået kopier af de sidste 2 Tilsynsnotater.

De hænger i vaskerierne til orientering.

Kategorier: Information