Huslejenævnet i Aalborg Kommune oplyste pr. 18/11-15 at ejendommens udlejer har indbragt den omkostningsbestemte husleje for huslejenævnet. Beboerrepræsentationen har endnu ikke modtaget nærmere underretning om sagens behandling.

Beboerrepræsentationen har ladet LLO v/ Jørgen D. Jensen fører sagen og kommunikationen med Taurus. Beboerrepræsentationen og LLO har bedt Taurus om et forhandlingsmøde for at forsøge at løse/diskutere problemstillingerne udenom huslejenævnet. Mødet forventes afholdt indenfor nær fremtid.