Følgende information fra viceværten angående indbrud i kælderrum:

Til alle Beboere på Blegkilde Allé 34-41

Der har den sidste uges tid været indbrud i 3 stk. kælderrum. Alle bedes derfor holde øje med at dørene til kælderen er låste som foreskrives og man holder lidt mere øje med personer som ikke har noget at gøre i kælderen.

Med venlig hilsen

Varmemester Jan Kristensen