Beboerrepræsentationen har gennem Danske Lejere gjort indsigelse mod den varslede huslejestigning pr. 1/2-18 ud fra følgende betragtning:

Såfremt I vil fastholde de oprindelige lejere på udvidende vedligeholdelsesforpligtigelser – mens nye kontrakter indgås korrekt under hensyntagen til lejelovens § 24, stk. 2., stiller det krav til vurderingen af den indbyrdes lejeværdifordeling.
Det peger på vigtigheden af, at den viden om grundlagt for lejeværdifordelingen, som huslejenævnet ønskede en indsigt i den sag, der pt. ligger i retslig regi/forhandlinger.
Vi skal i den forbindelse også pege på, at indholdet i boligreguleringslovens § 13 stk. 1. efter lovændringerne i 2015 er skærpet på oplysningsforpligtelsen omkring indtægtssiden i en varsling. Ændringen, der i det væsentligste er i den fremhævede tekst, pointere en forpligtigelse overfor at indtægtssiden af budgettet er belyst. Noget der forud for ændringen var en uklar retspraksis på.
I har fremsendt en liste over, hvordan lejen ligger, – men der er ikke angivet, hvordan denne er fordeling er fastsat, herunder hvilke vedligeholdelsesaftaler I holder på er gældende for det enkelte lejemål.
Vi ønsker også at anfægte vurderingen af budgetreduktionen, og fremhæve, at det fra vores dialog før sommerferien var holdningen fra vores og beboerrepræsentationens side, at der er en accept af reelle udgiftsstigninger i driftsudgifter, der sikrer serviceniveauet, fremfor tomme lejeværdijusteringer.

Ift. sagen ved boligretten er aktiviteten minimal. Om intet nyt er godt nyt ved vi ikke. Der er fremsendt er forligsforslag fra vores side som drøftes mellem vores advokat Camilla Ernst og udlejers advokat.