Hej alle.

Beboerrepræsentationen fremsendte d. 7/10-16 en række spørgsmål til den varsling Taurus har sendt ud omkring udskiftning af vinduer i en del af bebyggelsen, udskiftning af forbrugsmålere samt energispareprojektet.

Denne skrivelse findes her: Skrivelse til Taurus

Beboerrepræsentationen modtog d. 24/10-16 en tilbagemelding fra Taurus/Øens Advokatfirma. Beboerrepræsentationen har, sammen med Jørgen fra Nordjyske lejere, besluttet at vi ikke gør yderligere i sagen.

Denne skrivelse findes her: Svar fra Taurus