Beboerrepræsentationen afholdte møde d. 20/4 omkring forslag fra ejerne omkring indgåelse af forbedringsaftaler. Beboerrepræsentationen har umiddelbart valgt at takke nej til det stillede forslag idet vi er uenige i fordelingsnøglen omkring forholdet mellem forbedringer og vedligehold. Forslaget omhandlede nye energimålere, varmt- og koldtvandsmålere samt udskiftning af lysarmaturer, cirkulationspumper og ventilatorer.

Referatet findes her.

D. 20/4 blev der desuden udsendt forslag til en ny lokalplan for området ved Rema 1000 og MT Højgaard. Forslaget omfatter opførelse af en ejendom der varierer fra 2 til 8 etager samt omdannelse af krydset Danalien og Sohngårdsholmsvej til et signalreguleret kryds. Beboerrepræsentationen er overvejende positivt stemt overfor lokalplanen. Der kan gøres indsigelse mod lokalplanen indtil d. 15/6-16.

Lokalplanen findes her.