Det er ved at være længe siden at vi har givet en status på beboerrepræsentationens arbejde. Der sker meget og vi har ikke været gode nok til at informere jer beboere herom.

Nedenfor følger en gennemgang i punktform:

 1. Møde om vedligeholdelsesplan
  1. Taurus fremlagde en vedligeholdelsesplan med en række punkter samt nogle afsatte beløb. Planen var meget overordnet og blev fra Taurus’ side fulgt op med kommentaren at den selvfølgeligt kunne blive ændret. Beboerrepræsentationen havde Jørgen fra Nordjyske lejere med til mødet. Resultatet af mødet var at der ikke er så meget nyt under solen – business as usual.
 2. Midlertidig lejestigning
  1. Taurus varslede i juni midlertidig huslejestigning med virkning fra 1/7-16. Dette har de hjemmel til iht. boligreguleringsloven – vi kan altså ikke gøre noget ved det. Den midlertidige huslejestigning kan sættes i kraft når en sag om en huslejestigning kører i huslejenævnet. Når dette er sagt vil det vi har indbetalt naturligvis blive modregnet huslejen hvis sagen i huslejenævnet falder ud til vores fordel. Taurus kan med den midlertidige huslejestigning ikke regulere depositum og forudbetalt leje, hvilket de heller ikke har gjort.
 3. Møde i beboerrepræsentationen ift. svar fra huslejenævnet til Taurus. D. 7/9-16.
  1. Beboerrepræsentationen modtog i starten af september svar fra Jørgen, som fører vores sag i huslejenævnet. Huslejenævnet bedte før sommerferien om en række supplerende oplysninger omkring fordelingsprincip af lejen, en oversigt over lejlighedstyper med angivelse af vurderingsleje og individuelle forbedringer samt forslag til fire repræsentative lejemål til brug ved en eventuel besigtigelse.
  2. Beboerrepræsentationen aftalte at mødes med Jørgen fra Nordjyske lejere.
 4. Møde med Nordjyske lejere omkring materiale til huslejenævnet. Status på sagen i huslejenævnet. D. 14/9-16.
  1. Vi aftalte til mødet at nordjyske lejere udarbejdede et høringssvar indeholdende følgende punkter:
   1. Forhandlinger
   2. Renholdelse
   3. Vedligeholdelsesordning
   4. Vandforbrug
   5. Relationen mellem lejeværdi og omkostningsleje
   6. Lejemål til besigtigelse
  2. Høringssvaret er uploadet til hjemmesiden.
 5. Møde med andre beboerrepræsentationer i Aalborg med fokus på vedligeholdelsesplaner. d. 5/10-16.
  1. Nordjyske lejere samlede beboerrepræsentationer fra hhv. Enighedslund og Sct. Joseph Parken begge i Aalborg. Arrangementet havde fokus på vedligeholdelsesplaner som blev gjort lovpligtige ved ændring af lejeloven i 2015. Til mødet var desuden en repræsentant fra Høegh Guldbergsgade i Aarhus hvor ejer har udarbejdet en særdeles udførlig vedligeholdelsesplan. Mødet var meget givtigt ift. erfaringsudveksling og der blev lagt op til øget samarbejde på tværs af beboerrepræsentationerne.
 6. Status på sagen i huslejenævnet.
  1. Status på sagen i huslejenævnet er at vi afventer svar fra huslejenævnet på høringssvar fra både Taurus og os. Vi forventer at huslejenævnet vender tilbage snarest. Vi vil deltage i en eventuel besigtigelse af de foreslåede lejemål.