Hej alle.

Tak for en veloverstået generalforsamling. Vi havde håbet på at der var flere som havde lyst til at give en hånd med ift. både arbejdet i beboerrepræsentationen og arrangementsudvalget. Vi har haft konstitueringsmøde d. 23/3-17 hvor Hans Ole Kristensen blev formand, Merete Mikkelsen blev næstformand og Jonas Gammelgaard Kristensen blev kasserer. Ivan Jensen og Jens Ole Kiilerich er menige medlemmer.

Samtidigt har vi modtaget afgørelse i vores sag i huslejenævnet. Huslejenævnet har fundet at huslejen IKKE skal stige. Vi har dermed fået medhold. Bemærk at udlejer har 4 ugers ankefrist.

Både referat fra seneste møde i beboerrepræsentationen og afgørelsen fra huslejenævnet er uploadet under dokumenter.