Hej alle.

Referat fra møde med Taurus d. 27. april 2017 er uploadet på hjemmesiden og findes som altid under dokumenter.

Mødet omhandlede:

  • Den nye viceværtsituation
  • Vedligehold
  • Huslejesagen
  • Øvrigt

Alle bør bemærke at ejerne af ejendommen Mainland har kørt huslejesagen videre til boligretten. Dette betyder at alle lejere som er flyttet ind FØR 1/1-16 modtager en stævning. Beboerrepræsentationen er på nuværende tidspunkt ikke klar over stævningens ordlyd. Vi oplyser nærmere når vi ved mere og har rådført os med Danske Lejere. Det samme gælder den nye huslejestigning som vi overvejer hvordan vi skal forholde os til.

Kategorier: Møder