Taurus har d. 28/9-15 fremsendt varsling om omkostningsbestemt huslejestigning. Beboerrepræsentationen har udbedt sig indsigt i supplerende oplysninger og bilag. Det er beboerrepræsentationens holdning at grænsen er nået. Derudover er beboerrepræsentationen uforstående overfor en omkostningsbestemt huslejestigning når nu de reelle omkostninger er faldet og fortsat falder. Retfærdiggørelse af en huslejestigning kræver, ifølge beboerrepræsentationen en reel forbedring af lejemålene eller viceværtsservicen – ingen af delene finder dog sted, tværtimod.